Pancreatita acuta forma severa

Pancreatita acuta este o entitate patologica, ce pune numeroase probleme de diagnostic şi tratament. In forma ei severa reprezinta o adevarată provocare pentru medicul de terapie intensivă, căci cauzele sunt multiple şi uneori obscure, fiziopatologia complexă şi incomplet descifrată, diagnosticul dificil, alegerea momentului optim al tratamentului chirurgical controversată, iar tratamentul este cel mai frecvent nespecific, de suport al diverselor sisteme şi organe.

Pancreatita acută are o incidenţă de 30 – 50 cazuri/100.000 locuitori/an, incluzând toate formele. 80% din cazuri au o evoluţie benignă, autolimitată. Din toate cazurile 15 – 20% evoluează sever către forma necrotico-hemoragică , generând o mortalitate de 30 – 40% . Pacienţii cu forme severe de pancreatită acută au spitalizări îndelungate (săptamâni sau luni) în Terapia Intensivă şi decesul este prin necroză pancreatică infectată şi insuficienţe pluriviscerale.

Etiologie pancreatita acuta

Pancreatita acută are numeroase cauze, cele mai frecvente fiind ingestia de alcool şi litiaza biliară, responsabile pentru aproximativ 80% din cazuri.

1. Factori metabolici

 • ingestia de alcool
 • hipercalcemia
 • droguri (diuretice tiazidice, furosemid, acid etacrinic, tetraciclina, azatioprina, estrogenii, acid valproic etc.);
 • Hiperlipidemia

2.  Factori mecanici obstructivi

 • litiaza biliară
 • obstrucţia ansei aferente
 • obstrucţia duodenală
 • tumori periampulare
 • ulcer duodenal
 • pancreas divisum
 • traumatismul pancreatic (contuzia abdominală, plăgi abdominale penetrante, pancreatita postoperatorie, după colangiografia retrogradă endoscopică)

3.  Factori infectioşi

 • parotidita epidemică
 • infecţia cu virus Coxackie
 • infecţia cu Micoplasma
 • ascaridioza şi alte parazitoze

4.  Factori idiopatici

 • Familial

5. Hipoperfuzia pancreatică

 • factori vasculari
 • periarterita nodoasă şi alte colagenoze
 • factori embolici
 • stări de debit cardiac scăzut

Indiferent de factorul cauzal, procesul fiziopatologic ce caracterizează pancreatita acută este comun tuturor formelor: activarea şi eliberarea enzimelor pancreatice cu răsunet local (distrucţie tisulară evolutivă) şi răsunet general (răspuns inflamator sistemic).
O entitate patologică tot mai frecvent întâlnită în serviciile de Terapie Intensivă este pancreatita acută ce survine ca o complicaţie postoperatorie sau complicaţie a unei boli preexistente grave. Cauzele pancreatitei acute – complicaţie sunt: intervenţii chirurgicale abdominale majore, tratamentul chirurgical al anevrismului de aortă abdominală, transplantul renal, transplantul cardiac, transplantul hepatic, diverse forme de şoc. În toate aceste situaţii, numitorul comun patogenic este hipoperfuzia pancreatică.

Recunoaşterea hipoperfuziei pancreatice ca mecanism patogenic este importantă nu numai pentru pancreatita acută postoperatorie, ci în toate formele de pancreatită acută. Hipoperfuzia pancreatică joacă un rol important în conversia formelor uşoare, autolimitate de pancreatită acută către formele severe, necrotico-hemoragice. Recunoaşterea acestui element patogenic are un impact clinic major, direcţionând terapia iniţială către o viguroasă corecţie a perfuziei tisulare.

Forme clinice pancreatita acuta

Evoluţia naturală a pancreatitei acute include mai multe forme clinice, fiecare cu trăsături specifice (clinice, fiziopatologice, radiologice, biochimice şi bacteriologice) necesitând tratament adaptat.

Pancreatita edematoasă se caracterizează prin edem interstiţial şi necroză a grăsimii intra- şi peripancreatice. În majoritatea cazurilor este autolimitată şi are o evoluţie benignă cu tratament conservator. Pancreatita necrotică se caracterizează prin zone focale sau difuze de ţesut pancreatic devitalizat şi necroză extensivă a ţesutului gras retroperitoneal. Hemoragia este prezentă în grade variate. Infecţia necrozei apare în 30 – 70% din cazurile de pancreatită necrotică. Abcesul pancreatic apare ca o colecţie purulentă a lojei pancreatice, adesea cu fuzee. Elementul definitor este izolarea de germeni din lichidul abcesului. Caracteristic abcesului este prezenţa de puroi lichid ce poate fi drenat, spre deosebire de necroza infectată în care nu a apărut înca lichefierea ţesuturilor.

Pseudochistul de pancreas, localizat în sau în jurul pancreasului are perete inflamator care îl individualizează faţă de ţesuturile din jur. De obicei, pseudochistul este o complicaţie tardivă a pancreatitei necrotice cu necroză sterilă.

Din 1992 există un consens în ceea ce priveşte definirea formelor grave de pancreatită acută. Pancreatita acută severă este definită de prezenţa insuficienţei unui/mai multor organe/sisteme şi/sau de prezenţa complicaţiilor locale: necroza sterilă, necroza infectată, abcesul pancreatic sau pseudochistul de pancreas.

EVOLUŢIA TEMPORALĂ A PANCREATITEI ACUTE

Contrar opiniei clasice în care unele cazuri de pancreatită acută edematoasă evoluează ulterior spre necroză, astăzi se consideră pancreatita acută edematoasă şi pancreatita necrotică ca două entităţi mutual exclusive. Folosirea precoce a CT a demonstrat prezenţa necrozei pancreatice în primele 3 zile de la debut.
În săptămâna 2 – 3, pancreatita acută edematoasă evoluează spre rezoluţie, în timp ce pancreatita necrotică evoluează ca necroză sterilă sau infectată. Necroza sterilă poate evolua spre rezoluţie sau formare de pseudochist de pancreas. Necroza infectată poate evolua spre constituirea abcesului pancreatic. Infecţia apare cel mai frecvent cu germeni enterali E. coli, Klebsiella, Enteroccocus sp. şi este responsabilă pentru 80% din decese.

FIZIOPATOLOGIE

Pancreatita acută este iniţiată de activarea prematură a zimogenului în interiorul acinilor . Colecistokinina, factor iniţiator al pancreatitei acute produce o modificare a citoscheletului celulei pancreatice cu blocarea exocitozei. Astfel rezultă o fuziune între granulele de zimogen cu grade diferite de maturitate şi/sau lizozomi . Aceasta duce la activarea tripsinogenului la tripsină şi la activarea altor proteaze. Proteazele activate realizează peroxidarea lipidelor membranare, creând un stress oxidativ celular propice pentru activarea citosolică a factorului nuclear kB (NF-kB). Genele, a căror expresie e promovată de NF-kB, codifică proteine implicate în fiziopatologia sindromului de răspuns inflamator sistemic: citokine (IL-1, IL-6, IL-8), molecule de adeziune (ICAM-1), sintetaza oxidului nitric ş.a.
Macrofagele activate, leucocitele activate si celulele endoteliale activate participă la eliberarea mediatorilor (citokine, factor activator plachetar, leucotriene, oxid nitric, radicali liberi de oxigen etc.) cu activarea în reţea a altor sisteme (complement, coagulare, sistem kininic) şi marginalizarea şi migrarea intratisulară a leucocitelor. Activarea sistemică a inflamaţiei caracterizează formele acute severe de pancreatită acută şi creează premisele sindromului de disfunctie pluriviscerală. Infecţia apare de obicei, după a 2-a săptămână de evoluţie  şi este guvernată de bacterii de origine enterică .

În fazele precoce ale pancreatitei acute există hipovolemie generată de tulburările de permeabilitate endotelială cu pierdere de lichid transcapilar şi de şuntul arterio-venos la nivel intestinal. Ischemia intestinală urmată de reperfuzie generează radicali liberi de oxigen, ce joacă un rol fiziopatologic central exacerbând leziunile tisulare şi disfuncţia organelor.

Funcţia imună este grav alterată. În timp ce capacitatea generală de apărare este scăzută, fagocitele locale intestinale şi ţesutul limfoid asociat intestinului sunt hiperactivate, cu eliberare excesivă de citokine şi alţi mediatori, contribuind la cascada SIRS.

Motilitatea intestinală este scăzută (ileusul paralitic din pancreatită), permiţând înmulţirea bacteriilor enterice cu perturbări ale ecosistemului intestinal. Activarea lipazelor şi proteazelor bacteriene duce la modificări morfologice ale bacteriilor. Aceste modificări, în paralel cu modificări ale receptorilor de suprafaţă ai celulelor intestinale cresc aderenţa bacteriilor la mucoasă şi favorizează colonizarea intestinală intensă.
Toate aceste fenomene generează disfuncţia barierei intestinale, crescând permeabilitatea intestinală şi permitând translocaţia bacteriană. Astfel bacterii enterice şi alţi produşi bacterieni trec bariera intestinală către ganglionii limfatici mezenterici şi circulaţia sistemică.
Disfuncţia barierei intestinale coexistă cu disfuncţia endotelială intestinală. Endoteliul vascular la nivel intestinal suferă tulburări de permeabilitate cu exudare plasmatică şi edem tisular. Activarea celulelor endoteliale duce la sinteza şi eliberarea de citokine, leucotriene şi radicali liberi de oxigen. Creşte expresia moleculelor de adeziune, ceea ce determină marginalizarea şi aderenţa leucocitelor la endoteliu şi apoi, migrarea lor tisulară.

DIAGNOSTIC PANCREATITA

Diagnosticul pancreatitei acute cuprinde mai multe etape: diagnosticul pozitiv, diagnosticul etiologic şi diagnosticul de severitate.

DIAGNOSTIC POZITIV

Se bazează pe elemente clinice, de laborator şi radiologice. Semnele clinice cele mai constante, dar şi nespecifice sunt: dureri abdominale, greţuri, vărsături, febră, tulburări ale statusului mental, distensia abdominală, sensibilitate şi împăstare epigastrică, tranzit intestinal încetinit/oprit, icter, semne de hipovolemie.
Testele de laborator ;I investiga’iile imagistice cu valoare diagnostică şi de pronostic în pancreatita acută sunt:
1. amilazemia: introdusă de Elman în 1929, are şi azi utilitate clinică. Are valoare diagnostică atunci când este crescută de 3 ori normalul. Peste această valoare, amilazemia, comparativ cu alţi markeri biologici, oferă avantajul unui compromis între sensibilitate şi specificitate. Limitele dozării amilazemiei ca test diagnostic de pancreatită acută sunt: nivelurile sanguine modeste în cazul pancreatitei alcoolice, concentraţii ridicate doar în primele ore de la debut; la bolnavul cu internare tardivă, utilitatea testului este foarte scăzută. S-a demonstrat că 100% din pacienţii cu pancreatita acută au niveluri crescute ale amilazei serice în primele 24 ore de la debut, dar doar 50% din pacienţi în ziua a 3-a de evoluţie şi mai puţin de 10% din pacienţi în ziua a 5-a de evoluţie a bolii .

De asemenea, amilazemia poate fi crescută şi în alte afecţiuni abdominale severe (ulcerul perforat, patologie biliară, ocluzia intestinală şi infarctul entero-mezenteric).

2. amilazuria reflectă filtrarea glomerulară a amilazei serice crescute combinat cu scăderea reabsorbţiei tubulare în pancreatită.
3. lipaza serică: este crescută constant şi valorile rămân crescute pentru mai multe zile; deci, este un test util în diagnosticul pancreatitei cu internare tardivă.
4. Explorările imagistice (radiografia abdominală pe gol, ecografia abdominală, computer tomografia) fac parte obligatoriu din algoritmul de diagnostic al pancreatitei acute.

Uneori, tabloul clinic şi paraclinic atipic, cu diagnostic incert obligă la intervenţie chirurgicală precoce. În aceste cazuri operaţia (lavajul peritoneal, celioscopia, laparotomia) nu are intenţii curative, ci diagnostice.

DIAGNOSTIC ETIOLOGIC

80% din pancreatitele acute au etiologie biliară sau alcoolică, restul cauzelor fiind rare.
Diagnosticul etiologic al pancreatitelor de origine biliară are o importanţă particulară, pentru că impune o atitudine terapeutică (tratamentul cauzei), care instituit precoce poate ameliora semnificativ evoluţia ulterioară a bolii. În restul cauzelor tratamentul bolii nu diferă funcţie de etiologie. Se consideră că elementul diagnostic cel mai important în pancreatita biliară este ecografia abdominală. S-a observat o acurateţe mai mică a ecografiei în detectarea originii biliare comparativ cu determinări biochimice grupate de Blamey et al. într-un scor de risc . Cea mai bună soluţie pentru diagnosticul etiologic este combinaţia dintre ecografie şi explorări de laborator, combinaţie ce oferă o acurateţe de 93%.

DIAGNOSTIC DE SEVERITATE:

Strategii noi de tratament în pancreatita acută formă severă dau bune rezultate cu condiţia introducerii lor precoce: internarea bolnavului în Terapie Intensivă, instituirea precoce a antibioprofilaxiei şi a nutriţiei enterale, tratamentul precoce cu lexipafant (antagonist al factorului de activare plachetară). De aceea, identificarea precoce a gradului de severitate este un factor cheie în abordul pancreatitelor acute. Aprecierea severităţii pancreatitei se face standardizat cu ajutorul scorurilor de severitate, a markerilor biologici şi a explorarilor imagistice.
Scoruri de severitate:
Scorul Ranson, introdus în 1974, este şi astăzi cel mai răspândit, cu toate că prezintă dezavantajul prea multor parametri şi a întârzierii cu 48 ore de la internare pentru calculare.  Scorul Imrie încearcă să depăşească aceste inconveniente.

Atât scorul Ranson cât şi scorul Imre au o excelentă valoare în aprecierea severităţii la valori extreme: sub 2 – evoluţie benignă, peste 6 – evoluţie severă. Între aceste valori, când aprecierea severităţii este dificilă valoarea predictivă a acestor scoruri este doar de 40 – 50%. S-a mai folosit în cuantificarea severităţii pancreatitei acute scorul APACHE II, scor de apreciere a severităţii bolnavilor internaţi în Terapie Intensivă. Scorul APACHE II are o mai bună sensibilitate decât scorul Ranson, dar utilizează prea multe variabile pentru a fi aplicate de rutină la toate cazurile de pancreatită acută (80% din cazuri au evoluţie benignă şi părăsesc spitalul în 5 – 10 zile).

Markeri biologici:

Au fost utilizaţi diverşi markeri biologici pentru identificarea formelor severe de pancreatită acută: nivelul urinar al peptidelor de activare a tripsinogenului, dozarea în ser şi urină a peptidelor de activare a carboxipeptidazei B, α1-antitripsina, diverşi mediatori ca TNF α, IL-6, IL-8, elastaza leucocitară, proteina C reactivă şi procalcitonina. Caracteristicile unui marker biologic ideal ar fi foarte buna sensibilitate şi specificitate în detectarea formelor severe, utilizabil în fazele precoce ale bolii, simplitate în determinare şi costuri acceptabile, pentru a putea fi folosit de rutină. Din păcate, majoritatea markerilor biologici amintiţi mai sus nu îndeplinesc aceste caracteristici.
Din acest punct de vedere doi markeri biologici şi-au demonstrat utilitatea: proteina C reactivă şi procalcitonina. proteina C reactivă este sintetizată de hepatocit sub dependenţă strictă şi exclusivă de IL-6. Deci, există un paralelism între nivelul circulant al IL-6 şi al proteinei C reactive. Inconvenientul proteinei C reactive este sinteza ei tardivă, dupa 48 ore de evoluţie a pancreatitei acute. Proteina C reactivă s-a impus în ultimii ani ca marker de severitate al pancreatitei acute datorită accesibilitaţii dozării în practica curentă şi datorită bunei corelaţii cu nivelul seric al IL-6 şi elastazei leucocitare. La valori de peste 70mg/l este la fel de performantă ca scorul Ranson în detectarea formelor severe. Nivele de peste 100mg/l în prima săptămână de evoluţie prezic prezenţa necrozei pancreatice la fel de bine ca şi tomodensitometria. Procalcitonina este un aminoacid precursor al calcitoninei. El se formează din pre-procalcitonina (141 aminoacizi) prin clivaj. Are greutatea moleculară 13kDa şi conţine 116 aminoacizi. Are un timp de înjumătăţire de 24 – 30 ore.

În 1993 au fost raportate nivele crescute ale procalcitoninei la bolnavii cu infecţie. De atunci, procalcitonina a facut obiectul unor studii clinice extensive şi s-a constatat că are niveluri crescute în foarte multe circumstanţe: traumatisme, arsuri, intervenţii chirurgicale, pancreatite, pneumonie bacteriană, meningite, sepsis, endotoxemie ş.a.

În pancreatita acută permite depistarea formelor severe cu o sensibilitate de 52% (studiul Helsinki, publicat în 2001) şi diferenţierea între necroza sterilă şi cea infectată. Combinaţia cu proteina C reactivă are cea mai bună sensibilitate.
Explorările imagistice:
Fac parte integrantă din algoritmul de diagnostic şi urmărire a evoluţiei pancreatitei acute. Radiografia abdominală pe gol, radiografia toracică, ecografia abdominală şi mai ales, computertomografia cu substantă de contrast sunt indispensabile diagnosticului pozitiv, diagnosticului etiologic, diagnosticului de severitate şi urmăririi evoluţiei procesului patologic.

TRATAMENTUL PANCREATITEI ACUTE – FORMA SEVERĂ

Tratamentul pancreatitei acute formă severă este precoce şi agresiv, ades nespecific, de suport, adaptat formei de severitate. Am văzut că pancreatita acută forma severă generează încă o mare mortalitate. Dacă în anii ’80 majoritatea bolnavilor cu pancreatită acută gravă mureau în prima săptămână de evoluţie a bolii, datorită progreselor tratamentului în Terapie Intensivă s-a obţinut o creştere a supravieţuirii pacienţilor cu sfârşit fatal şi o scădere totală a mortalitaţii.

Astăzi 85% din decese sunt după săptămâna a 3-a de evoluţie a bolii. De aceea, după identificarea formei severe de pancreatită acută bolnavul trebuie internat în Terapie Intensivă pentru tratament şi monitorizare complexă.

Monitorizarea standard a bolnavului cu pancreatită acută cuprinde date clinice (puls, TA, ECG, diureza, PVC), date de laborator (Hb, Ht, leucocite, uree, creatinină, glicemie, ionograma sanguină şi urinară, Ca, Mg, pH) şi explorări imagistice (ecografia abdominală, radiografia toracică şi computertomografia). Adaptat formei de severitate se pot utiliza monitorizarea presiunilor în artera pulmonară şi a datelor derivate cu ajutorul sondei Swan-Ganz, monitorizarea pH-ului mucoasei gastrice prin tonometrie gastrică sau alte explorari (monitorizarea coagularii, a functiei hepatice etc.).
Obiectivele tratamentului în Terapie Intensivă sunt prevenirea sau tratarea sindromului de răspuns inflamator sistemic şi a disfuncţiilor organice; abord specific pentru ameliorarea cursului evolutiv al bolii şi tratamentul complicatiilor.
Tratamentul nespecific al pancreatitei acute în fazele precoce trebuie să cuprindă o latură ades neglijată: tratamentul durerii. Analgezia se poate realiza prin administrarea intravenoasă de antiinflamatorii nesteroidiene potente sau opioide sau ca analgezie peridurală, toate preferabil ca analgezie controlată de pacient.
Tratamentul pancreatitei acute formă severă cuprinde: tratamentul etiologic, unde este posibil, tratament de suport al funcţiilor şi echilibrelor homeostatice ale organismului, suport nutriţional, controlul secreţiei enzimelor pancreatice, tratament patogenic (antiproteaze, antimediatori), antibioprofilaxia precoce pentru prevenirea infectării necrozei şi mai târziu antibioterapia curativă şi tratamentul complicaţiilor locale ale bolii- tratament chirurgical.
Tratamentul etiologic:
Este posibil şi indispensabil în pancreatita de origine biliară. El trebuie practicat cât mai precoce, în primele 72 de ore de evoluţie. Tratamentul etiologic al pancreatitei biliare practicat în primele 24 ore de la internare a scăzut mortalitatea la ¼ comparativ cu cazurile neoperate. Mijloacele de tratament sunt sfincterotomia endoscopică efectuată în pancreatita biliară cu obstrucţie a căii biliare principale şi colecistectomia cu drenaj al căii biliare principale.
Tratamentul de suport:
Suportul hemodinamic – repleţia volemică energică şi masivă este cea care a schimbat radical evoluţia bolii în fazele precoce şi a permis creşterea supravieţuirii. Hipovolemia este o trăsătură constantă a pancreatitei acute datorită sechestrării de lichide în spaţiul III (în loja pancreatică şi în spaţiile retroperitoneale, în cavitatea peritoneală şi în tubul digestiv). Necesarul de lichide este între 3 – 10 litri în primele 24 ore de preferat, o combinaţie între soluţii izotone şi coloide. Scăderea hematocritului datorită repleţiei volemice este de aşteptat, dar o scădere masivă sugerează hemoragie retroperitoneală şi indică transfuzia de sânge şi produşi de sânge. Combinat cu repleţia volemică, dar neprecedând acesteia, se face tratamentul inotrop şi vasoactiv pentru menţinerea unei perfuzii tisulare eficace şi pentru prevenirea sau corectarea disfuncţiilor pluriviscerale.
Corecţia metabolică – corectarea acidozei metabolice prin corectarea perfuziei tisulare şi menţinerea echilibrului glicemic.
Suportul ventilator: bolnavul cu pancreatită acută are numeroase cauze de disfuncţie sau insuficienţă respiratorie; distensia abdominală şi poziţia înaltă a diafragmelor, atelectaziile bazale, pleurezia, terapia volemică agresivă care creşte apa pulmonară şi tulburările de permeabilitate a membranei alveolo-capilare datorate sindromului de răspuns inflamator sistemic cu sindrom de detresă respiratorie acută. De aceea, bolnavul cu pancreatită acută este întotdeauna candidat la oxigenoterapie şi atunci când este necesar, la suport ventilator instituit precoce. Se preferă modalitaţile de asistare ventilatorie, dar suportul ventilator care poate fi de lungă durată (săptămâni şi chiar luni) trebuie adaptat dinamic evoluţiei pulmonare şi generale a cazului.
Suportul renal: bolnavul cu pancreatită acută face frecvent insuficienţă renală funcţională, datorită hipoperfuziei renale, dar şi necroză tubulară acută, componentă renală a sindromului insuficienţelor pluriviscerale. Prevenirea şi tratamentul acestora se realizează prin corectare volemică şi hemodinamică şi prin folosirea judicioasă a diureticelor (am observat printre factorii etiologici ai pancreatitei acute diureticele). Când este necesar se vor folosi mijloace de epurare extrarenală (hemofiltrarea, hemodializa).
Suportul nutriţional – face parte din terapia generală de suport a bolnavului critic. În cazul pancreatitei acute formă severă are o importanţa aparte. Strategia terapeutică de introducere precoce a alimentaţiei enterale (din ziua a 3 – 7-a de evoluţie), în discordanţă cu recomandarea clasică de punere în repaus a tubului digestiv pentru a evita stimularea secreţiilor pancreatice, şi-a dovedit deja utilitatea. Avantajele nutriţiei enterale sunt în relaţie directă cu mecanismele fiziopatologie discutate anterior (disfuncţia barierei intestinale, tulburările de perfuzie intestinală şi translocaţia bacteriană). Nutriţia enterală păstrează troficitatea mucoasei intestinale (enterocitul se hrăneşte predominant din lumen şi mai puţin prin aport sanguin), creşte perfuzia intestinală, previne translocaţia bacteriană, previne şi atenuează răspunsul inflamator sistemic, este cea mai bună profilaxie a ulceraţiilor de stress şi prin administrarea unor nutiente (arginina, glutamina, acizi graşi 3omega ş.a.) realizează o modulare a funcţiei imunitare (aşa numita imunonutriţie).

Alimentaţia enterală se administrează precoce prin sonda nazo-jejunală introdusă obişnuit sau sub control endoscopic, de preferinţă cu dublu lumen (unul pentru golirea gastrică şi altul pentru alimentaţie enterală) sau se administrează prin jejunostomie, realizată percutan sau chirurgical. Suportul nutriţional enteral se introduce progresiv, începând cu 10 – 20 ml/h cu testarea toleranţei până la asigurarea integrală a aportului caloric şi nutriţional. Nutriţia parenterală îşi păstrează locul în suportul nutritional al pancreatitei acute, mai ales în fazele precoce când ileusul paralitic şi disfunctia digestivă fac imposibilă alimentaţia enterală. Datorită riscurilor şi dezavantajelor pe care le presupune, mai ales a riscurilor septice, ea trebuie întreruptă cât mai precoce, imediat ce calea enterală este abordabilă.

Aportul nutriţional optim la bolnavul cu pancreatită acută înseamnă 25 – 35 kcal/kg/zi, aminoacizi 1,2 – 1,5 g/kg/zi, glucide în medie 4 – 6 g/kg/zi funcţie de toleranţă şi lipide până la 2 g/kg/zi sub monitorizarea trigliceridemiei.
Soluţiile nutritive recomandate în alimentaţia enterală sunt diete elementare sau semielementare, bogate în trigliceride cu catenă medie.
Controlul secreţiei enzimelor pancreatice:
În încercarea de a scădea secreţia pancreatică exogenă au fost folosite în tratamentul pancreatitei acute mai multe strategii sau droguri: aspiraţia nazo-gastrică şi postul, medicaţia anticolinergică, blocanţii receptorilor H2, somatostatinul, calcitonina, glucagonul. Aspiraţia nazo-gastrică este singura care şi-a dovedit utilitatea, doar în primele zile de evoluţie când pareza digestivă promovează o stază gastrică importantă. Sonda nazo-gastrică trebuie scoasă precoce odată cu reluarea tranzitului şi începerea nutritiei enterale şi, atunci când este cazul, trebuie înlocuită cu sonda nazo-jejunală de alimentaţie.

Antiproteazele şi tratamentul antimediatori:

Aprotinina a fost folosită mult timp de rutină în tratamentul pancreatitei acute formă severă, pentru efectul antiproteazic. Un studiu extensiv, multicentric din 1995 demonstrează că nu duce la scăderea mortalitaţii.
O strategie terapeutică promiţătoare, aflată în faza a doua de cercetare clinică este utilizarea lexipafantului. Acesta este un antagonist al factorului de activare plachetară. S-a demonstrat că, aplicat precoce, în tratamentul formelor severe (în primele 3 zile de la debut) scade răspunsul inflamator sistemic (scad nivelele sanguine ale markerilor inflamatori) şi scade incidenţa insuficienţei pluriviscerale precoce. Efectele asupra complicaţiilor locale şi asupra mortalităţii sunt în curs de evaluare.

Antibioprofilaxia şi antibioterapia:

80% din decesele prin pancreatita acută se datorează complicaţiilor septice. Tratamentul cu antibiotice în pancreatita acută a fost subiect de dezbatere, oscilând de-a lungul timpului între prevenţia infecţiei necrozei pancreatice şi a infecţiilor nosocomiale la bolnavul critic şi teama de selectare a rezistenţei bacteriene şi de promovarea candidozelor sistemice. Astăzi locul antibioticelor în tratamentul pancreatitei acute este clar. Administrate profilactic, de la început în tratamentul complex al pancreatitei acute formă severă realizează o eficientă prevenţie a infecţiei necrozei pancreatice, ameliorează cursul evolutiv al bolii şi scade numărul de cazuri în care este necesară intervenţia chirurgicală tardivă pentru necroza infectată.

În alegerea antibioticului trebuie ţinut cont de mai mulţi factori: difuzibilitatea în ţesutul pancreatic (difuzibilitate variabilă în funcţie de faza evolutivă), spectrul florei bacteriene posibil implicate, raport cost/eficienţă favorabil şi cât mai puţine efecte secundare. Răspunzând optim la aceste deziderate, pe locul întâi al opţiunilor în antibioprofilaxie se situează imipenemul, cu o foarte bună difuzibilitate în ţesutul pancreatic, spectru larg de acţiune antibacteriană, puţine efecte secundare şi raport cost/eficienţă favorabil. În ciuda costului ridicat, profilaxia cu imipenem realizează o scădere a costurilor totale ale tratamentului scurtând şi ameliorând net evoluţia pacienţilor. Pe locul doi ca opţiune se găsesc chinolonele de generaţie nouă (ciprofloxacin şi pefloxacin) şi cefalosporinele.

Decontaminarea selectivă a tubului digestiv, metodă de profilaxie a translocaţiei bacteriene introdusă de mult timp în practică şi-a dovedit utilitatea la bolnavii cu pancreatită acută.

Tratamentul complicaţiilor locale:

Intervenţia chirurgicală de urgenţă în pancreatita acută are doar două justificări: imediat după internare la cazurile atipice, pentru a exclude o afecţiune în care intervenţia chirurgicală este salvatoare sau în cazul hemoragiei retroperitoneale ameninţătoare a vieţii, pentru hemostază şi meşaj. În rest, se evită intervenţia chirurgicală atât timp cât necroza este sterilă, pentru că infecţia postoperatorie apare la 25% din cazuri, iar mortalitatea creşte la 80%.

De aceea, indicaţiile tratamentului chirurgical în pancreatita acută formă severă sunt: pancreatita biliară (când nu este indicată sau nu se poate face sfincterotomia retrogradă endoscopică, care e de preferat), pancreatita cu necroză sterilă şi insuficienţe pluriviscerale ce nu răspund la tratamentul instituit precoce şi agresiv şi infecţia pancreatică cu sepsis.

Alegerea momentului operator este, iaraşi, subiect de dezbatere. Intervenţia chirurgicală precoce (în primele 3 săptămâni de evoluţie) trebuie evitată cu excepţiile specificate mai înainte. Datorită lipsei de demarcaţie a ţesutului necrotic, intervenţia în faza de flegmon al lojei pancreatice riscă să aibă o eficienţă redusă, se însoţeşte de pierderi volemice mari şi hemoragii greu de stăpânit şi presupune riscul infecţiei postoperatorii. Practicată tardiv (după săptămâna a 3 – 6 a de evoluţie) intervenţia chirurgicală este eficientă datorită bunei demarcări a ţesutului necrotic, ceea ce permite o eficientă necrectomie şi drenajul abceselor. Uneori tratamentul chirurgical al pancreatitei acute înseamnă intervenţii chirurgicale multiple, abdomen deschis, lavaj peritoneal continuu sau alte opţiuni operatorii.
Semnalul pentru intervenţia chirurgicală (infecţia necrozei pancreatice) este dat de deterioarea clinică a bolnavului, reapariţia febrei şi a leucocitozei, imagini sugestive computertomografic şi pozitivarea culturilor din aspiratul percutan ghidat imagistic (ecografic sau computertomografic).


CONCLUZII

1. În 80% din cazuri pancreatita acută are o evoluţie benignă, autolimitată, cu răspuns favorabil la tratament conservator.
2. În 20% din cazuri are o evoluţie severă – pancreatita necrotico-hemoragică.
3. Recunoaşterea precoce a formelor severe este crucială pentru succesul terapeutic.
4. Bolnavul trebuie internat de la început în Terapie Intensivă şi monitorizat clinic, paraclinic şi radiologic.
5. Corectarea viguroasă a hipovolemiei şi optimizarea hemodinamică sunt cruciale pentru supravieţuirea iniţială.
6. Prevenirea şi controlul infecţiei sunt esenţiale pentru supravieţuirea ulterioară.
7. Terapia de suport a sistemelor şi organelor este cheia în prevenirea şi tratamentul sindromului disfuncţiilor/insuficieţelor pluriviscerale.
8. Tratamentul chirurgical are astăzi indicaţii precise; este importantă alegerea corectă a momentului operator.
9. În ciuda progreselor, mortalitatea în pancreatita necrotică rămâne ridicată (30 – 40%) şi creşte la 80% în cazul infecţiei.

BIBLIOGRAFIE:

1. Malledant Y., Tanguy M., Seguin P. Pancréatites aiguës graves, Actualités en réanimation et urgences 2000, 155-168.
2. Anderson R., Eckerwall G., Haraldsen P. Novel Strategies for the Management of Severe Acute Pancreatitis, Yearbook of Intensive Care and Emergency Medicine 2000, edited by J.L. Vincent, Springer Verlag, 379-389.
3. Bryce Taylor Acute pancreatitis in the critically ill, Principles of Critical Care, edited by J. Hall, G. Schmidt, L. Wood 1998, 1269-1277.
4. Steer M.L. Acute Pancreatitis, in Textbook of Critical Care, edited by Shoemaker, Ayres, Grenvik, Holbrook, W.B. Saunders Comp., 1995, 984-990.
5. Meier R., Sobotka L. Nutritional support in acute and chronic pancreatitis, in Basics in Clinical Nutrition, edited for ESPEN Courses, 2000, 189-197.
6. Atkinson S., Seiffert E., Bihari D. A prospective, randomized, double-blind, controlled clinical trial of enteral immunonutrition in the critically ill, Crit. Care Med. 1998, vol.26, no.7, 1164-1171.
7. Venneman I., Deby-Dupont G., Lamy M. Pancreatic Cellular Injury after Cardiopulmonary Bypass, in Yearbook of Intensive Care and Emergency Medicine 1993, edited by J.L. Vincent, Springer Verlag, 297-309.
8. Boucher B.A. Procalcitonin: clinical tool or laboratory curiosity?, Crit. Care Med., 2000, vol.28, no.4, 1224-1225.
9. Vincent J.L. Procalcitonin: THE marker of sepsis?, Crit. Care Med., 2000, vol.28, no.4, 1226-1227.
10. Paterson R., Galley Hellen, Dhillon J., Webster N. Increased nuclear factor kB activation in critically ill patients who die, Crit. Care Med., 2000, vol.28, no.4, 1047-1051.
11. Appelros S., Borgstrom A Incidence, aetiology and mortality rate of acute pancreatitis over 10 years in a defined urban population in Sweden, Br. J. Surg., 1999, 8, 465-470.
12. Widdison A.L., Karanja N.D. Pancreatic infection complicated acute pancreatitis, Br.J.Surg., 1993, 148-154.
13. Wang X.D., Wang Q., Andersson R., Ihse I. Alterations in intestinal function in acute pancreatitis in the rat, Br.J.Surg., 1996, 83, 1537-1542.
14. Rattner D.W., Warshaw A.L. Acute Pancreatitis, in Care of the Critically Ill Patient, edited by J. Tinker, M. Zapol, Springer Verlag, 1992, 633-648.
15. Acalovschi I. Terenul cu afectare pancreatică, în Tratat de patologie chirurgicală, vol. II, coord. G. Litarczek, 1998, Ed. Med. Bucuresti, 234-246.
16. Beger H.G., Rau B., Mayer J., Pralle U. Natural Course of Acute Pancreatitis, World J. Surg., 1997, vol.21, nr.2, 130-135.
17. Ranson J. Diagnostic Standards for Acute Pancreatitis, World J. Surg., 1997, vol.21, nr.2, 136-142.
18. Tenner S., Banks P. Acute Pancreatitis: Nonsurgical Management, World J. Surg., 1997, vol.21, nr.2, 143-148.

19. Chi-Leung Liu, Chung-Mao Lo, Sheung-Tat Fan Acute Biliary Pancreatitis: Diagnosis and Management, World J. Surg., 1997, vol.21, nr.2, 149-154.
20. Rau B., Uhl W., Buchler M.W., Beger H.G. Surgical Treatment of Infected Necrosis, World J. Surg., 1997, vol.21, nr.2, 155-161.
21. Mithofer K., Mueller P., Warshaw A. Interventional and Surgical Treatment of Pancreatic Abscess, World J. Surg., 1997, vol.21, nr.2, 162-168.
22. Fernandez-Cruz L., Navarro S., Castells A., Saenz A. Late Outcome After Acute Pancreatitis: Functional Impairment and Gastrointestinal Tract Complications, World J. Surg., 1997, vol.21, nr.2, 169-172.
23. Li-Ling J., Irving M. Somatostatin and octreotid in the prevention of postoperative pancreatic complications and the treatment of enterocutaneous fistulas: a systematic review of randomized controlled trials, Brit.J.Surg., 2001, vol.88, Is. 2, Febr. 190-199
24. Kylänpaä-Bäck M.L., Takala A., Kemppainen E., Poulakkainen P., Haapiainen R., Repo H. Procalcitonin strip test in the early detection of severe acute pancreatitis, Brit.J.Surg., 2001, vol.88, Is. 2, Febr. 222-227
25. Appelros S., Petersson U., Toh S., Johnson C., Borgstrom A. Activation peptide of carboxypeptidase B and anionic trypsinogen as early predictors of the severity of acute pancreatitis, Brit.J.Surg., 2001, vol.88, Is. 2, Febr. 216-221.
20

2 comentarii la „Pancreatita acuta forma severa

 • 13/04/2011 la 13:14
  Legătură permanentă

  pentru ate feri de boala asta atit de necrutatoare si greu de suferit eu am ramas cu muschi de la piept pina la buric nelipiti dupa care nu mai pot munci munci grelesi fara nici un drept bani nici pensie nimic acum traiesc din mila altora dupa 4luni mia spus ca sunt bun de munca d-ul Toma de la pensionari si un alt doctor mia spus daca am2000-25000 lei obtin dreptul de pensionare asa ca mai bine muream la operatie decit sa devin milog ca acum nu vrea sa ma angajeze nimeni asa este acum in romania asta este.va multumesc .

 • 12/09/2011 la 09:32
  Legătură permanentă

  sa nu crezi ca esti singur frate, eu sunt operat ca si tine, de 2 ani si nu sunt pensionar.As vrea sa ma pensionez, dar un tip care l-am cunoscut in spital, operat la fel, a vrut sa se pensioneze si a nimerit la dr. Paun (bacau) care i-a spus cam asa ””NU VEZI CA ESTI DITAMAI ANIMALU, CE CAUTI AICI ?””. Adica cu bani se poate, dar cum vede guvernul ca trebuie sa dea oameni afara nu vede ca la comisia de pensionare doua persoane cu aceeasi boala, unu s-a pensionat si unu a fost refuzat ? DE CE ?

Comentariile sunt închise.